Χαρτιά προσκλητηριών

1)  1.10 .902  160 gr  περγαμηνή Ιταλίας λευκή τυλίγετε ρολό ή μπαίνει σε φάκελο

2)  1.10.901  160gr  περγαμηνή Ιταλίας  κρεμ τυλίγετε ρολό ή μπαίνει σε φάκελο

3)   3.31..223  250gr RIVES DESIGN BRIGH WHITE λευκό δεν τυλίγετε μπαίνει σε φάκελο

4)   3.31.224  250gr  RIVES DESIGN ROLE KREM μπαίνει σε φάκελο

5)   2.22.353  135gr GMUND3  ακτίνα κρεμ (προς το γυαλιστερό) μπαίνει σε φάκελο ή τυλίγετε

6)  2.22.350    135gr  GMUND3 POH κατάλευκο (προς γυαλιστερό) μπαίνει σε φάκελο ή τυλίγετε

7)   ριζόχαρτο τυλίγετε η μπαίνει σε φάκελο.